Get Adobe Flash player

Wrocław Nadodrze – Trzebnica (kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku) 
5.50Z, 6.10, 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.05Z, 8.25, 8.50N, 9.05Z, 9.20, 9.50, 10.30, 11.15, 11.30Z, 11.55, 12.15Z, 12 .25, 12.50N, 13.15, 13.50, 14.30, 15.05, 15.25N, 15.30Z, 15.50, 16.05M, 16.25, 17.05, 17.20Z 17.40, 18.10, 18.40Z, 19.00, 19.30, 19.40Z, 20.05, 21.10, 21.25Z, 22.05     

Wrocław Nadodrze – Trzebnica (kursuje w soboty) 
7.10, 7.50, 8.25, 9.05, 9.20, 9.50Z, 10.15, 11.15, 11.30Z, 11.55, 12.50, 13.50, 14.30, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.20Z, 17.35, 18.10, 19.00, 19.30, 19.35Z, 19.40Z, 20.05, 21.10, 21.25Z, 22.05 

Wrocław Nadodrze - Trzebnica (kursuje w niedziele) 
7.10Z, 7.40, 8.20, 9.00Z, 9.20, 9.40Z, 10.20, 11.10, 12.45, 13.40Z, 14.20, 15.00, 15.40Z 16.20, 17.00, 17.40, 18.20Z, 19.00, 19.40Z, 20.20, 21.00 21.40Z

N - kursuje w dni nauki szkolnej 
M- kurs przez Malin

Z - kurs zawieszony
NIE KURSUJE W ŚWIĘTA

W - NIE KURSUJE W WAKACJE
rozkład aktualny od 01.09.2015