Close

Przewozy z Wrocławia nad Morze

Szybko

Luksusowym busem

Tanio

Bezpiecznie

Od 10 czerwca rusza linia  Wrocław – Kołobrzeg – Mrzeżyno (przez: Mielno, Sarbinowo, Gąski, Ustronie Morskie, Sianożęty)
Już ruszyła sprzedaż biletów przez portal www.e-podróżnik.pl

OFERUJEMY POŁĄCZENIA /sobota  niedziela/

Z WROCŁAWIA DO :

 • MIELNO

 • SARBINOWO

 • GĄSKI

 • USTRONIE MORSKIE

 • SIANOŻĘTY

 • KOŁOBRZEG

 • MRZEŻYNO

Godziny odjazdu z poszczególnych miejscowości:

Wrocław0,30
Mielno6.55
Sarbinowo7.10
Gąski7.20
Ustronie Morskie7.47
Sianożęty7.54
Kołobrzeg8.15
Mrzeżyno8.50

 

Mrzeżyno19.10
Kołobrzeg19.45
Sianożęty20.06
Ustronie Morskie20.13
Gąski20.40
Sarbinowo20.50
Mielno21.05
Wrocław03.30
Chcąc zakupić bilet na „Ekspresem nad morze” z Trzebnicy/Wrocławia

 • Pasażer może zakupić bilet przed wyjazdem najpóźniej na:

  1. 48 GODZIN PRZED PLANOWANĄ DATĄ PRZEJAZDU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ  www.e-podróżnik.pl
  2. 12 GODZIN PRZED PLANOWANĄ DATĄ PRZEJAZDU TELEFONICZNIE:
 • Cena biletu 75zł bilet normalny, 40zł dziecko do lat 7
  Kursujemy w soboty i niedziele.
  Ekspres Bus zastrzega sobie prawo do niewielkich odstępstw od podanych godzin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  601520667, 605222277

podane numery są dostępne w godzinach: Dni robocze 9.00-21.00 w weekendy 11.00-13.00 

kontakt e-mailowy: 

ekspres.bus@gazeta.pl ; biuro@ekspresbus.pl

Regulamin

I BILETY

 1. Wykupienie biletu jest potwierdzeniem przyjęcia warunków regulaminu przewozu.
 2. Bilet podróżny jest na okaziciela
 3. Bilet można wykupić najpóźniej 48 godzin przed planowanym odjazdem w systemie przedsprzedaży.
 4. W przypadku niewykorzystania biletu traci on ważność.
 5. Nie zwraca się należności w przypadku zagubienia biletu.
 6. Bilet w którym dokonano już raz zmiany daty wyjazdu nie podlega zwrotowi.
 7. W razie rezygnacji z przejazdu potrącone są następujące kwoty:
 1. Powyżej 7 dni całość biletu
 2. Od 5 do 7 dni – 10%
 3. Od 3 do 5 dni – 50%
 4. Na jeden lub 2 dni przed wyjazdem całość biletu.

II PRZEWÓZ BAGAŻY

 1. W ramach wykupionego biletu można zabrać jedną sztukę bagażu o wadze nieprzekraczającej 30kg oraz bagaż podręczny o wadze do 5 kg.
 2. Pasażer może zabrać za dodatkową stosowną opłatą drugą i kolejną sztukę bagażu (opłata za nadbagaż pobierana jest przez obsługę autokaru).
 3. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca docelowego.
 4. Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru w chwili jego wydania.
 5. Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż jest ograniczona do wartości aktualnej ceny zakupionego biletu jednokierunkowego.
 6. Bagaż o większej wartości powinien być ubezpieczony indywidualnie przez pasażera.
 7. Za rzeczy pozostawione w autokarze (bagaż podręczny, dokumenty, gotówkę, biżuterię, papiery wartościowe) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zabrania się przewożenia materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas podróży.

III PRAWA I OBOWIĄZKI

Przed wykupieniem biletu pasażer ma obowiązek zapoznać się z warunkami regulaminu podróży, a wykupienie biletu jest równoznaczne z przyjęciem tych warunków.

 1. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet.
 2. Pasażer powinien oczekiwać na autokar minimum 15 minut przed planowanym odjazdem, a niestawienie się pasażera na umówiona godzinę jest równoznaczne z jego rezygnacją.
 3. W przypadku opóźnienia się autokaru pasażer powinien oczekiwać na niego nie krócej niż 1 godzinę, jeżeli niemożliwość skorzystania z przewozu linią EKSPRES BUS nastąpi w skutek odwołania przewozu, pasażerowi przysługuje zwrot do wysokości kwoty opłaconej za przejazd.
 4. Za zanieczyszczenia autokaru przez pasażera, pobierana jest opłata w wysokości 100zł na koszt czyszczenia, a za uszkodzenie wyposażenia autokaru pasażer ponosi odpowiedzialność w wysokości wyrządzonej szkody, na rzecz napraw.
 5. W autokarze obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Autokar obsługujący dana linię jest odpowiednio oznaczony tablica informacyjną.
 2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić zajęcia miejsca w autokarze, lub odpowiednio odmówić dalszego przewozu w następujących przypadkach:
 1. Pasażer nie przestrzega regulaminu i zarządzeń obsługi autokaru.
 2. Pasażer jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub jest chory w skutek czego może być zagrożeniem dla innych pasażerów.
 3. Zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów.
 1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn od niego niezależnych (odprawy graniczne, żywioły)
 2. W przypadku przerwania jazdy w skutek awarii autokaru i niemożliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik jest zobowiązany do podstawienia zastępczego środka transportu.
 3. W szczególnych przypadkach przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.
 4. Na czas podróży pasażer jest ubezpieczony przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.
 5. Reklamacje dotyczące podróży należy kierować na adres przewoźnika w trybie do 14 dni od daty wyjazdu.
 6. Obowiązkiem przewoźnika jest rozpatrzenie i odpowiedź na reklamację w 14 dni.