Polityka prywatności

Polityka prywatności


Szanowni Państwo, poniżej  przedstawiamy informację  dotyczącą funkcjonowania serwisu internetowego firmy Ekspres Bus w aspekcie przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych oraz o plikach cookies, które mogą być instalowane na Państwa urządzeniach w trakcie korzystania z serwisu.

Informujemy, ze administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem  serwisu funkcjonującego pod adresem: www.ekspresbus.pl jest przedsiębiorstwo  Ekspres Bus Krzysztof Borodycz (dalej: Ekspres Bus), ul. Św. Jadwigi 1F, 55-100 Trzebnica, NIP: PL 915-000-05-84.

Możecie się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:


Ekspres Bus dokłada wszelkiej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem oraz zapewnione było pełne ich bezpieczeństwo.

Przetwarzamy dotycząc Państwa dane osobowe w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na pytania przesyłane za pośrednictwem udostępnionych dla Państwa formularzy kontaktowych – przetwarzanie na podstawie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (promocja usług własnych i partnerów biznesowych) lub jako działania bezpośrednio  zmierzające do zawarcia umowy na usługę przewozową, turystyczną lub najmu apartamentów turystycznych;
  • realizacji obowiązków prawnych – jeśli przedmiotem komunikacji za pośrednictwem serwisu jest złożona w sposób prawidłowy reklamacja usługi,
  • sprzedaży biletów na przejazdy na stałych liniach obsługiwanych przez Ekspres Bus,
  • rezerwacji apartamentów turystycznych w usłudze realizowanej za pośrednictwem serwisu internetowego Hotres.pl.


Podanie danych w celu otrzymania zwrotnej informacji o oferowanych przez Ekspres Bus usługach jest dobrowolne, niemniej niezbędne do tego, aby ofertę otrzymać.

Przy zgłoszeniach reklamacyjnych oraz przy sprzedaży imiennych biletów okresowych podanie danych w wymaganym przez administratora zakresie jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji lub wystawienia biletu imiennego.

W procesie rezerwacji apartamentów turystycznych podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy najmu.

W zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe: przez okres niezbędny do realizacji celu (np. zawarcia i rozliczenia umowy najmu apartamentów, udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy), do momentu wycofanie przez Państwo zgody, jeśli zgoda była podstawą przetwarzania (zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie) lub zgłoszenia sprzeciwu, albo do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.  

Dane osobowe pozyskiwane  za pośrednictwem strony www administratora mogą być przekazywane, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony oraz do realizacji usług oferowanych na stronie następującym podmiotom zewnętrznym:

  • dostawcy usług telekomunikacyjnych i IT,
  • doradcy prawni i pełnomocnicy,
  • dostawcy usług komplementarnych, jeśli z takich usług będziecie Państwo korzystać. 


Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmujemy na ich podstawie automatycznych decyzji, w tym profilowania.

Jako osoby, których dane osobowe dotyczą, macie Państwo wszystkie prawa określone w RODO, w szczególności prawo do uzyskania kopii danych, żądania ich usunięcia, poprawienia, sprzeciwu, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznacie Państwo, że Ekspres Bus przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Szerszą informację o swoich prawach uzyskacie Państwo w naszej zakładce „Dane osobowe”.  

Media społecznościowe:

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz łączyć się ze swoim kontem na Facebooku lub odwiedzić nasz kanał filmowy na You Tube. Administratorzy tych platform posiadają własne polityki prywatności.   Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji prosimy o zapoznanie się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.  

Polityka cookies

Ekspres Bus używa plików cookies dla zapewnienia komfortu użytkowania serwisu dostępnego na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Bez Państwa zgody nie będziemy umieszczać plików cookies poza tymi, które są niezbędne do funkcjonowania strony. Korzystając z odpowiednich opcji w przeglądarce internetowej, z które Państwo korzystacie, możecie blokować wszystkie pliki cookies.

Rozróżniamy trzy typy plików cookies:

  • niezbędne – jeśli Państwo je zablokujecie, strona internetowa Ekspres Bus może nie działać prawidłowo,
  • analityczno-statystyczne – pomagają nam jako właścicielowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony Ekspres Bus mierząc parametry ruchu na stronie. Dzięki tym danym możemy poprawiać funkcjonowanie naszej strony,
  • marketingowe – ten typ cookies służy do rozpoznania profilu zainteresowań użytkownika serwisu, co pozwala lepiej dostosować wyświetlane reklamy.   


Wyjaśniamy, że pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i tam przechowywane. Ekspres Bus umieszcza pliki cookies pochodzące bezpośrednio od nas.